خطا
  • شما دسترسی لازم برای بازدید از این منبع را ندارید

فـاطــیـما غـــلامــی

مسئول روابط عمومی و خدمات ویزای دانشجویی گروه وکلای تحریری و مشاور امور تحصیل در امریکا با بیش از ده سال سابقه، اشنایی کامل به کلیه مراحل اخذ انواع ویزای دانشجویی، اخذ پذیرش و کمک هزینه های تحصیلی در کلیه مقاطع و دوره های تخصصی کوتاه مدت و مشاوره تخصصی مصاحبه سفارت در اخذ ویزای تحصیلی