فرم درخواست ویزای سرمایه گذاری و توریستی

Generated with MOOJ Proforms
* اطلاعات ضروری.
فرم ارسال اطلاعات
نام و نام خانوادگی *
تاریخ تولد به ميلادی *
وضعیت تاهل
تــعداد فـرزنـد
تلفن تماس *
تلفن محل کار
تلفن همراه
پست الکترونیک *
آیا تا کنون به ایالات متحده سفر کرده اید؟ *
بلی
خیر
آیا تا کنون برای اخذ هرگونه ویزا به ایالات متحده اقدام کرده اید؟ *
بلی
خیر
آیا تا کنون تقاضای ویزای شما رد شده است؟ در صورت مثبت بودن توضیح دهید برای کدام کشور.
آخـرین مـدرک تحـصیلی *
تعداد سفرهای خارج از کـشور وکشور مربوطه
نوع ویـزای اخـذ شده برای سـفرهای خارجی
آیا هم اکنون شاغل هستید؟ لطفاٌ سابقه کاری, سمت و نام محل کار خود را به ترتیب الویت ذکر کنید.
لطفاٌ ارزش مالی کلیه دارایی های خود را به دلار یا ریال مرقوم فرمائید
مستقلات و اراضی
موجودی بانکی
سهام و بورس
موارد دیگر