خرید یک نمایندگی

پرینت

 

خرید نمایندگی یک شرکت در آمریکا


خرید نمایندگی یک رابطه تجاری و حقوقی بین مالک یک مارک تجاری، تولیدی یا خدماتی و یا نشانه بازرگانی متعلق به یک شرکت بزرگ در آمریکا می باشد که به نماینده(خریدار) اجازه فعالیت در حیطه فعالیت مالک را خواهد داد.

به طور معمول یک شخص یا شرکت خریدار نمایندگی می بایستی خدمات یا محصولاتی را عرضه نماید که توسط  مالک نمایندگی ارائه گردیده و نماینده ملزم می گردد کلیه استاندارهای کیفیتی مالک نمایندگی را در نظر گرفته، و فعالیت آن می بایستی به گونه ای باشد که نام مالک اصلی شرکت و  مشتریانی که به طور کامل با آن نام تجاری یا خدماتی آشنا می باشند راضی نگاه داشته و صدمه ای به سهم بازار مالک وارد ننماید. که نمونه های ان مانند : مک دانلد خدمات پست بهداشت درمان موبایل ...


شما اینجا هستید:   خانه خرید یک نمایندگی