مدارک موردنیاز پذیرش


مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش دانشجویی


1- ترجمه و اصل اخرین مدرک تحصیلی

2- ارائه مدرک زبان به صورت الزامی است

3- مدارکی دال بر توانایی مالی متقاضی

شما اینجا هستید:   خانه مدارک موردنیـاز پـذیـرش