خـدمات ویـزای تـوریستـی

پرینت

گروه وکلای تحریری خدمات ویزای توریستی را ارانهه می نماید. 


خدمات ما :

1. اخذ ویزای توریستی امریکا .

2. درخواست مشاوره و چگونگی اخذ ویزای توریستی با توجه به کلیه شرایط شما.

 

 

ویزای توریستی آمریکا   (B1  , B2)

 

ویزای B1 در گروه ویزای توریستی امریکا با هدف بازرگانی و تجاری می باشد.افرادی که جهت انجام امور بازگانی (صادرات و واردات ) بازدید و شرکت در جلسات اداری بازرگانی،سرمایه گذاری مذاکرات تجاری و یا مصاحبه جهت امور استخدام قصد ورود به امریکا را دارند. با ارائه مدارک مرتبط  می توانند متقاضی این نوع ویزا باشند. حداقل مدت زمان صدور این نوع ویزا 3 ماهه می بوده و برای افرادی که بار اول متقاضی این نوع ویزا می باشند شش ماهه صادر می گردد.

ویزای B2 ویزای توریستی امریکا برای افرادی است که قصد بازدید از امریکا به عنوان یک توریست و یا حضور در یک سمینار و یا بازدید از یک مکان، اموزشی یا ورزشی و یا تفریحی و یا دیدار از اقوام و بستگان خود در امریکا را  دارند تعلق می گیرد .و  برای افرادی که برای بار اول متقاضی این نوع ویزا می باشند به مدت شش ماهه صادر می گردد. 


 


 


 شما اینجا هستید:   خانه خدمات مهاجرتخـدمات ویـزای تـوریستـی B1 / B2